google-site-verification: googlec7961a894edadfe2.html
top of page

Några av de vanligaste idrottsskadorna för barn och unga

SCHLATTER

Schlatterknä är vanligast mellan 11- 15 års åldern och härrör av en avulsionsskada i knäskålssenans infästning på underbenet. Symptomen läker ut av sig själv men träningen kan behöva anpassas avseende frekvens och intensitet. Totalt träningsuppehåll är sällan nödvändigt.

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PFSS ELLER ANTERIOR KNEE PAIN)

Uppstår utan skada, är ett av de vanligaste besvären hos unga idrottsutövare . Främre knäsmärta kan bero på en grund knäskålsfåra, svaghet i knämuskulaturen eller strama strukturer på utsidan av knäleden. Även höftleden bör kontrolleras vid knäsmärta eftersom höften ibland kan ge smärta som känns i knäet. På Atletiv kan vi hjälpa till med att ställa rätt diagnos och möjlig rehabilitering.

KORSBANDSSKADOR

Flera korsbandsskador uppstår faktiskt utan kroppskontakt. De förekommer ofta i aktiviteter med snabba riktningsändringar, till exempel basketboll, handboll, innebandy och fotboll. Ofta är rotationsvåld inblandat. På grumd av barnens benstruktur kan en avulsion eller avlossningsskada uppstå snarare än en skada på korsbandet. En avlossningsskada kan identifieras med hjälp av slätröntgen.

OSTEOCHONDRIT

En överbelastning av epifysen (benänden) kan orsaka en broskskada med, hälta, låsning, svullnad och belastningssmärta från leden. Knäleden är en vanlig lokalisation för detta och kan reagera med smärta, svullnad och inskränkt rörlighet. En klinisk undersökning och en slätröntgen hjälper till att ställa diagnosen.

MENISKSKADOR

Skador på menisken läker bättre på barn tack vare bättre blodförsörjning. Vid större skador kan menisken repareras och läka istället för som hos vuxna avlägsnas helt eller delvis.

HÖFT

Höften kan ibland orsaka smärta i sätet eller i knäleder och bör alltid kontrolleras vid symtom i knä eller underben. Hos fotbollspelare är det vanligt med muskulärt orsakad höftsmärta från höftböjarmuskler eller höftens intåtförare. Detta kan behandlas hos Atleti med rätt rehabträning, stretching och eventuellt laser. Irriterad och smärtande höft kan uppstå hos barn utan någon egentlig mekanisk orsak eller överbelastning. Inskränkt höftrörlighet, hälta och svårlokaliserad belastningssmärta skall utredas för att utesluta glidning i höftens tillväxtzon eller andra orsaker som infektion eller inflammation i ledkapsel.

 

HÄL

Hälsmärta -ont på baksidan, på sidorna eller ibland under hälen kallas Severs syndrom eller apofysit. Detta är mycket vanligt bland barn, en del studier visar att så många som 25% av alla idrottande barn drabbas. Särskilt vanligt är Severs syndrom bland barn som ägnar sig åt fotboll, innebandy, handboll eller andra sporter med mycket hopp, vändningar och stötar. Det bästa sättet att komma till rätta med smärtan är formgjutna Atletihälkoppar.

STUKAD FOT

Akuta fotledsskador är vanliga hos unga idrottsutövare. De vanligaste är stukningar (distorsioner) där foten rörs i plantarflexion och inversion, något som leder till skada på de yttre ledbanden (laterala ligamenten). Vid en kraftig stukning kan det ibland hända att ledbandet släpper lite från sitt fäste, för att kontrollera skadans omfattning kan ultraljudsundersökning göras. Vi ger rätt övningar och rätt behandling för en optimal rehabilitering

UTPLANADE FOTVALV

Oroliga föräldrar frågor oss ofta om utplanade fotvalv hos barnen. Barnen kommer när föräldrarna noterat ett annorlunda gångmönster, enstaka gånger kan barnet ha ont i foten eller underbenet men oftast förekommer ingen smärta. Om fötterna pekar inåt eller utåt kan det bero på rotation i höft eller underben. Vi gör en biomekanisk bedömning och företrädesvis behövs ingen särskild åtgärd om barnet inte har andra besvär än ändrat gångmönster eller utplanade fotvalv. Om fotvalvet är utplanat men mjukt och återkommer när barnet står på tå behövs ingen särskild åtgärd eller några skoinlägg. Coalitio Ibland kan en medfödd sammanväxning ske i mellanfotsbenen, detta upptäcks oftast inte förrän i 9 – 10 års åldern när barnet ökar sin idrottsaktivitet. Det kan ibland vara nödvändigt med kirurgisk åtgärd för att lossa sammanväxningen.

Anchor Häl
Anchor Knä
Anchor Höft
Anchor Fot
atleti_rgb_lightblue.png

Atleti är en klinik för idrottsskador med särskild inriktning på skadeproblematik bland barn och unga. Vi vänder oss främst till barn och ungdomar mellan 6 – 17 år som drabbats av idrottsrelaterade skador. Vårt team består av legitimerade fysioterapeuter och naprapater med lång erfarenhet av dylika skador och vi har ett nätverk av kvalificerade samarbetspartners som kan hjälpa er om det krävs mer omfattande insatser. Alla våra leverantörer har fått visa utdrag ur belastningsregistret.

bottom of page